3 bra anledningar till att använda miljömärkta förpackningar i ditt företag

Alla företag har en image och företagets värderingar och prioriteringar avspeglas i produkterna som företaget använder sig av. Man kan som företag titta på många olika saker om man önskar att ändra sin image eller vända det i en särskild riktning och en av de saker som många företag nuförtiden är uppmärksamma på är miljöaspekten i verksamheten.

Man kan t.ex. förbättra företagets image genom att förbättra miljöpolitiken vid att b.la. använda miljömärkta förpackningar.

Anledning 1: Det är bra för miljön

Den uppenbara anledningen är ju att miljömedvetna förpackningar är bra för miljön. Om ditt företag använder förpackningar som är miljömedvetna så motarbetar ni den globala uppvärmningen.

Det gör ni eftersom de miljömedvetna förpackningarna högst sannolikt är producerade av återvinningsmaterial som gör att man inte behöver tillverka nya material till förpackningarna hela tiden. Därför finansierar man inte de stora skogsbruken som fördärvar våra livsviktiga skogar för att kunna producera material till pappkassar medans man heller inte besvärar sig med att förbränna avfallet ordentligt utan bara slänger det på tippen. De har heller inte material i sig som är svårt att sophantera och kan vara giftigt ifall det bränns.

Anledning 2: Det ger en bra image till företaget

Det är väldigt modernt att allting ska vara miljömedvetet och att produkter ska vara ekologiska och hjälpa dem i nöd. Därför kan det vara ett stort boost till företagets image att använda miljömedvetna produkter.

Man kan t.ex. skriva på företagets hemsida, förpackningar, visitkort och liknande att denna är miljömedveten och att man på er verksamhet fokuserar på att göra det rätta för miljön. Du kan sedan utveckla det budskapet till att komma närmare in på kunden genom att förklara hur miljön påverkar oss alla och att åtminstone ert företag gör något bra för situationen. En miljömedveten image kan – utöver att sälja till kunden – också göra det lättare att hitta samarbetspartners eftersom dessa också kan värdera miljön högt och därför är det ett stort plus att era företag delar miljöpolitik.

Anledning 3: Det är kort sagt det rätta att göra

Utifrån ovanstående anledningar så finnas det knappast grund för att nämna flera. Den miljöriktiga vägen är helt enkelt den bästa för samvetet att ta och det är utan tvivel. Oansett vad så är det en bra idé att titta på de olika alternativ som finns för att förbättra miljöpolitiken. Det förbättrar ditt företags image, det förbättrar samarbete med andra företag och det lättar på samvetet genom att bidra till att vi har en fungerande värld att ge till våra barn och barnbarn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *